Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KARATE zostało wyróżnione przez UNESCO

Utworzono dnia 04.02.2024

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ogłosiło, że dyscyplina sportowa KARATE jest najlepszym szkoleniem dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 21 lat oraz najlepszym rodzajem aktywności ruchowej do regularnego praktykowania  w każdym wieku.

W oparciu o wiele badań UNESCO przygotowało raport: „Tradycyjne sztuki walki jako niematerialne dziedzictwo kulturowe”. Zbadano m.in. kung fu, taekwondo, bacha no (wietnamska sztuka walki), judo, zapasy, kalakki, i (ciekawostka) staropolską sztukę szermierki szablą. UNESCO uznało, że karate i większość wschodnich sztuk walki są najlepszym szkoleniem dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 21 lat oraz najlepszym rodzajem aktywności ruchowej do regularnego praktykowania  w każdym wieku.

Trening karate pozwala na wszechstronny rozwój motoryczny dziecka. Motoryka to całokształt zachowań, możliwości i potrzeb ruchowych człowieka. Jej rozwój i dbałość o nią są niezwykle ważne dla prawidłowej sprawności fizycznej i prawidłowego funkcjonowania człowieka.

Trening karate zapewnia:

- zwiększanie skuteczności ruchów człowieka;

- pełną efektywność nauczania ruchu;

- zastosowanie ruchu jako środka stymulacji rozwoju.

Trening karate, prócz wzmacniania wszystkich możliwości ruchowych, edukacyjnych i psychomotywacji dziecka czy dorosłego (nauka kontoli przestrzeni i czasu, zachowywania zrównoważonych proporcji, skoordynowanie ruchowości całego ciała), także stymuluje i rozwija prawidłowe i bezpieczne relacje z innymi ludźmi, wykorzystując do tego trening w grupach, gry i symulacje walki. To nie tylko uzupełnienie dla prawidłowego rozwoju motoryki człowieka, ale i nauka techniki i taktyki sportowej. Przede wszystkim jednak karate jest doskonałą drogą  do osiągania idealnej ogólnej sprawności i funkcjonowania w równowadze psychicznej (m.in. dzięki nauce samokontroli, opanowania i planowania).

Także Międzynarodowy Komitet Olimpijski – MKOL  uważa karate za jeden z najbardziej kompleksowych sportów. MKOL podkreśla, że codzienny trening karate promuje wartości przyjaźni, zaangażowania, szacunku oraz wysiłku, aby cały czas się doskonalić.

I jeszcze kilka spostrzeżeń trenera i terapeuty o sztukach walki na przykładzie karate:

Uprawianie karate umożliwia wszechstronny rozwój fizyczny i, co bardzo istotne, wpływa na rozwój psychiczny. Bo ruch jest podstawową potrzebą każdego człowieka, a zajęcia sportowe to także  bardzo ważny element wsparcia i terapii.

Jest tak dlatego, że trening karate umożliwia indywidualne podejście do każdego adepta, uwzględniające jego możliwości psychofizyczne. To pozwala adeptowi karate na rozwijanie i zdobywanie nowych kompetencji, oraz, co szczególnie ważne, na odnoszenie sukcesów i, w efekcie, na budowanie i wzmacnianie poczucia tożsamości i poczucia własnej wartości.

Ważna jest tu motywacja młodych ludzi, przychodzących zapisać się na treningi. Najczęściej mówią oni (lub ich rodzice) o chęci przeżycia sportowej przygody.

Według UNESCO sporty walki, w tym karate, to najlepsza forma treningu dzieci i młodzieży od 4. do 21. roku życia. Uprawianie karate wymaga od zawodników sporej aktywności ruchowej, jak i psychicznej oraz współpracy tych dwóch sfer.

Karatecy, wykonując ćwiczenia w grupie oraz indywidualnie, nie zdają sobie sprawy, że są w pewnym sensie poddawani oddziaływaniu kilku terapii naraz. Adepci karate w czasie treningu pracują nad swoimi słabościami. Na początku większość ćwiczeń sprawia trudności. Jednak z treningu na trening ćwiczenia są coraz lepiej wykonywane. Ważne, by treningi były przeprowadzane według schematu, wprowadzanie nowych ćwiczeń powinno odbywać się stopniowo – z uwzględnieniem indywidualnych możliwości poczatkującego karateki.

Treningi dostarczają też uczniom karate wielu bodźców proprioreceptywnych, które są bardzo potrzebne do prawidłowego rozwoju. Jest to bardzo pomocne i wskazane dla tych, którzy mają zaburzoną integrację sensoryczną lub jakieś deficyty w tym obszarze. Obserwowałem wielu młodych ludzi, u których już po kilku czy kilkunastu treningach integracja sensoryczna widocznie usprawniała się na różnych płaszczyznach.

Ważny jest też społeczny i socjalizujący aspekt karate. Oprócz trenera ważną rolę odgrywają koleżanki i koledzy. Motywują oni do ćwiczeń i wysiłku. Często są też  modelami demonstrującymi koledze  ćwiczenia, co często przynosi lepszy efekt niż zademonstrowanie ćwiczenia przez samego trenera.

Wspierający i terapeutyczny charakter treningów karate to praca zespołowa i integracja grupowa. To podstawa terapii budujących własną tożsamość i uwrażliwiających na potrzeby innych i własne.

Zajęcia karate sprzyjają ważnej w społeczeństwie nauce komunikacji wewnątrz grupy i poza nią. Wspólne zajęcia oraz wyjazdy na turnieje czy obozy sportowe są bardzo dobrym treningiem samodzielności, ponieważ sprzyjają radzeniu sobie w czynnościach codziennych, ale także w komunikowaniu swoich potrzeb i uczeniu się zaradności. Co ważne, to także wartościowa terapia dla rodzica, który, co obserwujemy często, otacza dziecko nadmiernym „parasolem ochronnym”, nie chcąc by dziecku stała się jakaś przykrość czy krzywda.

O zaletach sztuk walki, w tym karate, jako treningu umiejętności społecznych już wspominałem. Dzieci uczą się współpracy, nawiązują relacje z innymi. Te dzieci, które mają trudności w nawiązaniu relacji z drugą osobą, podczas ćwiczeń w parach czy ćwiczeń grupowych zmniejszają tę barierę.

Zaletą treningów karate jest nauka radzenia sobie z kontrolą emocji. Dzieci bardzo często i bardzo ekspresyjnie wyrażają swoje emocje. Niestety, robią to często w sposób trudny do zaakceptowania społecznie czy przez samych współćwiczących. W takich sytuacjach tłumaczone są dzieciom zasady radzenia sobie z kontrolą emocji oraz proponowane są różne metody radzenia sobie w takich sytuacjach i sposoby bezpiecznego samokontrolowania oraz metody akceptowalnego społecznie niwelowania napięcia emocjonalnego.  

Dalekowschodnie sztuki walki, w tym karate, uczą szacunku. Pomaga tu rytuał  na treningach. I tu ważną rolę odgrywa trener, który oprócz polepszania sprawności fizycznej i poziomu technicznego u ucznia, także wychowuje go w duchu zasad.

Podsumowując:  karate oddziałuje kompleksowo. Poszczególne techniki, ich kombinacje aż po układy kata, są tak przygotowane, że poprzez regularne dozowanie ćwiczeń, przystosowują organizm do znoszenia obciążeń. To zwiększa wydolność organizmu.

A zdrowy, silny organizm łatwiej znosi trudy i wyzwania życia codziennego. Karate jednak to nie tylko sfera fizyczna. To także pokonywanie swoich słabości, przełamywanie lęków, dążenie do wytrwałości i dyscypliny.

Gostyński klub karate-do shotokan TKKF „TĘCZA”, którego działalność dofinansowują Gmina Gostyń i Powiat Gostyński oraz Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, zaprasza wszystkich chętnych na treningi do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Hutnika 3) w Gostyniu:

- dzieci od 6 do 12 lat  oraz rodzice - w poniedziałki i środy o 19.00 oraz w soboty o 15.30;

- dorośli i młodzież od lat 12 - we wtorki i czwartki o 19.00 oraz w soboty o 15.30.

Zajęcia prowadzą trenerzy: Waldemar Szwedek (8. Dan), Mieczysław Polewski (5. Dan), Mirosław Sobkowiak (5. Dan) i Marcin Danek (3. Dan).

/Mirosław Sobkowiak/