Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

40 lat Karate-Do Shotokan TKKF „TĘCZA” w Gostyniu

Utworzono dnia 26.07.2020

Ostatecznym celem sztuki karate-do

nie jest zwycięstwo ani porażka,

lecz perfekcja ludzkiego charakteru

                                                                             Gichin Funakoshi

 

Jednym z najdłużej obecnie działających klubów sportowych na Ziemi Gostyńskiej jest Ognisko Statutowe Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „TĘCZA” przy Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Rozpoczęło ono swoją działalność w 1959 r. Nowy wymiar zyskało ono w roku 1979[1]. Powstała wtedy sekcja karate-do shotokan[2].

„KARATE jest starą okinawską sztuką samoobrony, wywodzącą się z chińskiego kung-fu, zaadoptowaną, rozbudowaną i usystematyzowaną przez Japończyków. Po drugiej wojnie  światowej zostało zaliczone do dyscyplin sportowych i dzięki temu podbiło świat. W dzisiejszych czasach karate w różnych formach uprawiane jest na całym świecie. Swoją popularność zawdzięcza skuteczności i prostocie. Techniki karate bazują na naturalnych ruchach ciała i, dzięki rygorystycznemu i surowemu treningowi, czynią z niego skuteczną broń. (…) Na świecie znane są różne style i szkoły karate. Najpopularniejsze to Shotokan, Wado ryu, Shito ryu, Goju ryu, czy Shorin ryu. Najlepiej rozwiniętym i zorganizowanym,  a jednocześnie opracowanym naukowo, jest SHOTOKAN. Za jego twórcę uważany jest Gichin Funakoshi, okinawski nauczyciel, który w 1922 roku opuścił Okinawę i osiadł w Tokio. Wprowadził wiele zmian. (…) Od tego momentu zaczęto mówić o szkole SHOTOKAN, ponieważ prezentowała ona odmienne podejście do treningu niż stare okinawskie szkoły.”[3]


Początki sekcji rok 1981 od lewej Tomasz Nowański. Waldemar Szwedek, Andrzej Furman

Sekcja Karate-Do Shotokan TKKF „TĘCZA” przy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej  w Gostyniu w 1979 r., czyli w momencie powstania,
liczyła około dwudziestu młodych zapaleńców. Zorganizowało ją dwóch entuzjastów karate: Waldemar Szwedek i Leszek Twardowski przy wsparciu Henryka Celki - ówczesnego wiceprezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej  w Gostyniu. W 1983 sekcja liczyła już 130 członków. Od 1979 r. treningi odbywają się pięć razy w tygodniu.

 

W 1980 roku sekcja nawiązała współpracę z  Leszczyńskim Klubem Karate, a od 1982 r. stałą i ścisłą współpracę z Poznańskim Klubem Karate, w którym gostyńscy karatecy szlifowali przez wiele lat swoje umiejętności. Sekcja Karate-Do Shotokan TKKF „Tęcza" uzyskała też członkostwo w Polskim Związku Karate Shotokan, Japan Karate Association Polska, Polskim Związku Karate FUDOKAN, Polskim Związku Karate i Polskiej Unii Karate oraz w Shotokan World Organization.


Słynna walka Waldemara Szwedka z Piotrem Szymanowskim - mistrzem świata taekwon-do  - obóz sportowy Brzednia 1986

Głównym trenerem gostyńskich karateków jest do chwili obecnej (po prowadzących w początkach sekcji treningi: Lechu Błaszczyku i Juliuszu Prange) jeden z założycieli sekcji  - shihan[4] Waldemar Szwedek (obecnie 8. dan Karate). Treningi w gostyńskiej sekcji prowadzili, na zaproszenie klubu, czołowi polscy karatecy: Robert Sworek, Waldemar Nogalski, Paweł Przybylski, Maurycy Wawrzyniak. Karatecy TKKF „TĘCZA” uczestniczyli też wielokrotnie w stażach zawodniczych i instruktorskich mistrzów japońskich na czele z T. Kase, M. Yahara, M. Tanaka, N. Kawazoe, M. Kawazoe, H. Shirai, K. Abe, S. Kato, K. Enoeda, A. Isaka, E. Maeda, H. Ochi, M. Miura, M. Kagawa, T. Okuyama, M. Eiji, I. Aikihito, Y. Hosoda. 


Waldemar Szwedek. Taiji Kase, Katarzyna Rączka. Obóz sportowy w Kortowie, Olsztyn 1996

3 września 1987 r. sekcja karate TKKF „TĘCZA” uzyskała osobowość prawną, wcześniej działała jako ognisko organizacyjne TKKF. Celem sekcji, oprócz popularyzacji sztuki karate, jest przede wszystkim krzewienie sportu oraz kultury wśród dzieci i młodzieży.

Mirosław Sobkowiak i Kancho Takemasa Okuyama (10. dan) Staż karate Poznań 2015 r.

Od samego początku istnienia sekcja odnotowywała sukcesy i podejmowała działania zmierzające do rozwoju i sekcji i jej uczestników. Warto tu wspomnieć wydarzenia z kilku pierwszych lat funkcjonowania sekcji karate TKKF „TĘCZA” w Gostyniu. Już na początku 1981 r. pięciu członków sekcji zdało pomyślnie pierwsze egzaminy na stopnie karate w Zielonej Górze. W latach 1983 - 1985 Waldemar Szwedek jako pierwszy zawodnik TKKF „TĘCZA” startował w Mistrzostwach Polski, zdobywając doświadczenie i przecierając rdrogę swoim wychowankom.

Od 1983 roku sekcja rozpoczęła i do dziś corocznie przygotowuje i prezentuje wiele pokazów tego widowiskowego sportu. Do roku 2019 karatecy gostyńskiej „TĘCZY” zaprezentowali swoje umiejętności na 312 pokazach, w tym też międzynarodowych np. w Czechach czy w Holandii. Od roku 1983 zawodnicy sekcji uczestniczą w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych zgrupowaniach sportowo – szkoleniowych, podnosząc swoje umiejętności, ale też jednocześnie budując pozytywny obraz gostyńskiej szkoły karate, szkoły z tradycjami.


Pokaz na dożynkach w Michałowie 2011 r. Od lewej: Mieczysław Polewski i Waldemar Szwedek

Rok 1984 to rozpoczęcie przez gostyńską sekcję organizacji zawodów i turniejów karate. Dzięki tej działalności Gostyń zaistniał na sportowej mapie Polski oraz Europy. Obok I Ogólnopolskiego Turnieju o Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej zorganizowano w tym roku w Gostyniu również Międzynarodowy Turniej Karate z udziałem m.in. ówczesnego mistrza Europy klubu Wojewodina Nowy Sad z Jugosławii. 

W 1985 r. Waldemar Szwedek uzyskał stopień mistrzowski 1. dan[5] i uprawnienia instruktorskie wydane przez Polski Związek Karate.


Waldemar Szwedek Mistrzostwa Świata Millenium JKA - Gifu Japonia 1999 r.

Autorzy tego artykułu, jako długoletni, licencjonowani przez Polski Związek Karate oraz przez Shotokan Word Organization, trenerzy karate, podkreślają, że uprawianie karate zarówno przez dzieci, młodzież jak i dorosłych wpływa na harmonijny rozwój fizyczny, motoryczny i psychiczny. „Prawdziwym celem karate-do nie jest wskazywanie kto jest lepszy, a kto gorszy. Karate-do to sztuka walki służąca rozwijaniu charakteru poprzez trening, tak aby karateka był w stanie przezwyciężyć każdą przeszkodę, niezależnie od jej charakteru.”[6] Rola mistrza – trenera i nauczyciela w kreowaniu takiej postawy i doskonaleniu charakteru adeptów karate jest niezmiernie ważna. Aby uczeń mógł osiągnąć docenienie wartości swojej osoby i dążyć do rozwoju wewnętrznej doskonałości, mistrz powinien być wzorem i przykładem dla swoich uczniów. Brak przekonania ucznia do swojego mistrza lub brak szacunku i wiedzy na temat karate, może przyczynić się do odwrotnych skutków wychowawczych, kształtując lub też pogłębiając złe nawyki w rozwoju osobowości ucznia.

Większość zapisujących się na zajęcia karate rozpoczyna treningi w celu nabycia umiejętności samoobrony, która w rzeczywistości może spowodować krzywdę drugiej osobie. Bardzo istotna jest tutaj rola wychowawcza mistrza, który powinien uświadamiać swoich wychowanków, niezależnie od ich wieku, iż technika karate jest tylko środkiem, ale prawdziwym celem karate jest samodoskonalenie. Ciężki i mozolny trening zwiększa dyscyplinę, ćwiczący poznaje na sobie, jak wiele pracy trzeba włożyć, by osiągnąć zamierzone cele, marzenia. Ciężki trud i wysiłek wynagradzany jest odpowiednim stopniem kyu, który prowadzi przez upór i wytrwałość do stopnia mistrzowskiego dan.


Trening 2013 r.

Egzaminowanie uczniów jest kolejnym krokiem wychowawczym, w czasie którego uczeń zmaga się z lękiem i zdenerwowaniem, które z czasem hartują jego umysł i przygotowują do kolejnych etapów swojego życia. Trening karate, wyrabiając siłę wewnętrzną u ćwiczących, podwyższa ich wartość i samoocenę w podejmowaniu decyzji w różnych sytuacjach życiowych. Trening karate przynosi wszechstronne walory wychowawcze, wyrabia u ćwiczących takie cechy charakteru, które są niezbędne dzieciom i młodzieży przygotowującym się krok po kroku do życia w społeczeństwie i poczucia przynależności do niego. Są to też wartości dla dorosłych adeptów tej sztuki walki. Karate uważane jest przez wiele znawców za najlepszy system pedagogiczny świata, najlepiej technicznie i integralnie opracowany. Integruje w sobie zaplanowany i wypróbowany sposób pracy nad psychiką, emocjami, intelektem oraz nad stanem somatycznym człowieka.

Poczucie odpowiedzialności, samodyscyplina są niewątpliwie podstawowymi cechami potrzebnymi w procesie wychowawczym, które skutecznie są rozwijane w trakcie ciężkiego wieloletniego treningu karate.

Obóz sportowy Cichowo 2014 r.

Podstawą karate jest pojęcie „Karate ni sente naschi”, co oznacza - „Karate nie jest sztuką agresji”.  - „Jest to opis stanu ducha, który powinien zawsze towarzyszyć ćwiczącym. Jest to wyrażenie własnego opanowania i powstrzymywania się od walki. Jest wolą ćwiczącego, aby między wszystkimi ludźmi nastała harmonia.”[7]  - Te słowa mistrza Masatoshi Nakayamy (8. Dan, pierwszego prezesa Japan Karate Assosiation) odzwierciedlają prawdziwy sens i cel w praktykowaniu karate. Każdy ćwiczący powinien znać tę zasadę i w myśl niej poznawać sztukę walki nie po to, by umieć władać swoim ciałem, lecz po to, by umieć walczyć przede wszystkim z samym sobą, ze swoimi słabymi stronami charakteru takimi jak: strach, lęk, złość, gniew, nieśmiałość itp. Wzbogacanie własnego wnętrza, dążenie do jedności pomiędzy ciałem, umysłem i duchem, przyczynia się do harmonii między światem wewnętrznym ćwiczącego a światem zewnętrznym. Mistrz, przekazując wiedzę teoretyczną i praktyczną karate zawartą w myśli: „Karate ni sente nashi”, przyczynia się do kreowania u ćwiczących takich postaw i cech charakteru, rozwijając dobro, życzliwość do ludzi i świata oraz odwagę w pokonywaniu trudnych zadań, jakie niesie życie, unikając przede wszystkim agresji i przemocy.

„Karate - do jest środkiem, przez który każdy wzbogaca swój charakter. Ulepszanie siebie nie polega więc na czasowym lub przemijającym sukcesie. To proces, który musi postępować przez całe życie, będąc wspieranym przez codzienny trening. Uczeń karate, którego ciało i umysł zaczną współdziałać, zaczyna się nieustannie rozwijać niezależnie od wieku. Aż do dnia śmierci proces się nie kończy, bo choć nikt nie może być idealny, to możemy się przecież starać być coraz lepsi.”[8]


Weterani "TĘCZY" na treningu z okazji 40-lecia Sekcji Karate w Gostyniu 2019 r.

Ogółem w latach 1979 – 2019 w zajęciach klubu brało udział ponad 5400 dzieci, młodzieży i dorosłych, głównie z gmin: Gostyń, Piaski, Krobia, Borek, Dolsk, Śrem, Jarocin. Corocznie działalność treningowa karate obejmuje 600 godzin zajęć sportowych. Zajęcia są prowadzone z podziałem na sekcje: dla dzieci – w poniedziałki, środy i soboty, dla młodzieży i dorosłych – we wtorki, czwartki i soboty. 

Od kilku lat coraz większym powodzeniem cieszą się treningi rodzinne: na zajęcia z młodszymi dziećmi przychodzą i trenują wspólnie rodzice.

Ważnym elementem działalności TKKF „TĘCZA” są organizowane corocznie letnie obozy rekreacyjno-sportowe oraz zgrupowania sportowe otwierające sezon sportowy.


Świt. Koniec nocnego treningu - obóz sportowy Brzednia 2011 r.

Tradycją klubową stały się treningi noworoczne, które zapoczątkował shihan Waldemar Szwedek. Treningi te rozpoczynają się o godz. 22.00 1 stycznia każdego roku, trwają do północy w ciemnościach i zawierają kilka sprawdzianów: np. test świecy, test odporności…


Noworoczny trening 1.01.2016 r.

Na stałe w funkcjonowanie Sekcji Karate-Do TKKF „TĘCZA” wpisały się egzaminy klubowe dla uczniów, przeprowadzane dwa razy w roku. Mają one swój ceremoniał, tradycyjny przebieg, co podkreśla rangę egzaminów i staje się ważnym wydarzeniem dla młodych adeptów karate w ich drodze karate. Egzaminy na stopnie mistrzowskie odbywają się w zewnętrznych komisjach egzaminacyjnych, na czele których są renomowani karatecy.


Najmłodsi karatecy "TĘCZY" na zgrupowaniu sportowym w Krainie Orła Stary Gostyń 2019 r. 

Odpowiadając na zapotrzebowanie lokalnego środowiska trenerzy TKKF „TĘCZA” organizują też kursy samoobrony, głównie dla kobiet. Cieszą się one dużym zainteresowaniem.

Oprócz tego Zarząd Ogniska Statutowego TKKF „TĘCZA” przy Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  zorganizował przez 40 lat działalności 26 turniejów karate oraz 2 turnieje Pucharu Polski karate.


Reprezentacja TKKF "TĘCZA" na ogólnopolskim turnieju z okazji 35-lecia TKKF TĘCZA 2014 r.

Szczególnie sympatyczny charakter mają turnieje mikołajkowe czy wielkanocne. Zarząd TKKF organizuje je dla najmłodszych karateków w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych. Zawody te mają charakter wewnątrzklubowy. Na widowni zasiadają rodzice, dziadkowie i rodzeństwo młodych zawodników i gorąco dopingują najmłodszych. Turnieje te są też okazją do zaprezentowania najbliższym swoich dokonań przez najmłodszych oraz do zdobycia często pierwszych medali sportowych.


Zwycięzcy Turnieju Mikołajkowego TĘCZY 2019 r.

Działalność sportowa jest dodatkowym elementem karate-do, czyli drogi karate rozumianej jako sztuka walki. W walce karate chodzi o obezwładnienie przeciwnika, bez użycia do tego broni, a jedynie części ciała. To jedna z najpopularniejszych na świecie sztuk walki. Karate rozumie walkę jako konfrontację na śmierć i życie. Jednak wraz ze wzrostem popularności tej sztuki walki, karate zaczęło funkcjonować jako dyscyplina sportowa. Stało się tak po uproszczeniu karate do karate sportowego, w którym walka z przeciwnikiem prowadzona jest w sposób bezpieczny (m.in. po zakazaniu stosowania w zmaganiach sportowych wielu niebezpiecznych technik). Dla trenerów TKKF „TĘCZA” w Gostyniu ważne  jest, by uczyć tradycyjnego karate, rozumianego jako sztuka walki, a nie sport. Ta sztuka uczy pokonywania napastników, ale także rozwija charakter, refleks, precyzję ruchów i przede wszystkim samokontrolę oraz odpowiedzialność. A że przy okazji osiąga się umiejętności, które pozwalają skutecznie startować w zawodach sportowych, to może być to źródłem motywacji do dalszego samodoskonalenia.

Kadra TKKF "TĘCZA" na stażu karate z S. Kato (9. dan) 2014 r.

Zawodnicy TKKF „TĘCZA” w ciągu 40 lat działania sekcji karate zdobyli, startując w mistrzostwach różnych światowych federacji karate: 3 tytuły mistrzów świata, 9 tytułów wicemistrzów świata, 4 brązowe medale mistrzostw świata i dwa razy czwarte miejsce na mistrzostwach świata, 1 tytuł mistrza Europy, 9 tytułów wicemistrzów Europy, 2 brązowe medale mistrzostw Europy. 

Zawodnicy „Tęczy” zdobyli też,  startując w mistrzostwach różnych federacji karate, 36 tytułów mistrzów Polski i 32 tytuły wicemistrzów Polski oraz 22 brązowe medale na mistrzostwach Polski, a także 13 złotych, 13 srebrnych i 15 brązowych medali na zawodach międzynarodowych. Na turniejach krajowych i regionalnych wywalczyli 371 złotych, 334 srebrne i 432 brązowe  medale.

Sekcja Karate-Do Shotokan TKKF „Tęcza” wychowała siedemnastu mistrzów karate, w tym 5 kobiet zdobyło czarne pasy: Waldemar Szwedek, Mieczysław Polewski, Mirosław Sobkowiak, Joanna Kuzia, Barbara Pawlak, Jerzy Małecki, Marcin Danek, Bartosz Jakubowski, Małgorzata Glapiak, Józefa Glapiak, Anna Glapiak, Maciej Piotrowski, Dariusz Danek, Dawid Matuszak, Artur Bujak, Maciej Żelazny i Paweł Knapp. Siedmioro mistrzów zdobyło już wyższe stopnie mistrzowskie. Są to:  Waldemar Szwedek (8. dan), Mieczysław Polewski (4. dan), Mirosław Sobkowiak (4. dan), Marcin Danek (2. dan), Maciej Piotrowski (2. dan), Małgorzata Glapiak (2. dan), Józefa Glapiak (2. dan). Stopnie mistrzowskie w pokrewnych sztukach walki uzyskało pięciu  adeptów karate TKKF „TĘCZA”: Leszek Twardowski, Grzegorz Furmanowski, Piotr Wesołek, Janusz Kawa, Tomasz Szymański.

Zajęcia w sekcji prowadzą od wielu lat trenerzy: Waldemar Szwedek (8. dan), Mieczysław Polewski (4. dan), Mirosław  Sobkowiak (4. dan) i Marcin Danek (2. dan)


Od lewej: Marcin Danek, Mirosław Sobkowiak, Waldemar Szwedek, Mieczysław Polewski  - Gostyń, 2017 r.

Warto przypomnieć, że Shihan Waldemar Szwedek ma na swoim koncie tytuł wicemistrza świata JKA w kumite[9] – Ateny (Grecja) 1996 oraz start w Mistrzostwach Świata Millenium JKA w samym sercu karate - w japońskim Gifu w 1999 r. Wywalczył tam III miejsce w kumite (był jedynym Europejczykiem na podium) i V miejsce w kata[10].


Mawashi geri jodan Waldemara Szwedka na mistrzostwach świata IJKA w Mediolanie 1997

 

 

Najwyższe (międzynarodowe) osiągnięcia karateków z TKKF „TĘCZA” (w ujęciu chronologicznym)

 

Nie wiem nic o tym, jak pokonać innych.

Wiem tylko, jak pokonać samego siebie. 

            /sentencja samurajska/

 

- 1994 r. - Iwona Szwedek - V miejsce w kata juniorek Mistrzostw Europy JKA (Modena, Włochy)

- 1996 r. Waldemar Szwedek – Wicemistrz Świata JKA w kumite (Ateny, Grecja)

- 1996 r. Agnieszka Matysiak, Iwona Szwedek, Barbara Pawlak – IV miejsce Mistrzostw Świata JKA w kata drużynowym seniorek (Ateny, Grecja)

- 1997 r. Katarzyna Lis – Wicemistrzyni Europy w kata juniorek (Rosendall, Holandia)

- 1997 r. Barbara Pawlak – Wicemistrzyni Europy w kata seniorek (Rosendall, Holandia)

- 1997 r. Damian Gabrysz – IV miejsce w kata indywidualnym juniorów młodszych (Rosendall, Holandia)

- 1997 r. Waldemar Szwedek – V miejsce w kumite indywidualnym seniorów (Rosendall, Holandia)

- 1997 r. Agnieszka Hańć – V miejsce w kata indywidualnym juniorek młodszych (Rosendall, Holandia)

- 1997 r. Agnieszka Matysiak, Barbara Pawlak, Iwona Szwedek – VI miejsce w kata                  drużynowym seniorek (Rosendall, Holandia)

- 1999 r. Waldemar Szwedek – III miejsce Mistrzostw Świata JKA Millenium w kumite (Gifu, Japonia)

- 1999 r. Waldemar Szwedek – V miejsce Mistrzostw Świata JKA Millenium w kata (Gifu, Japonia)

- 1999 r. Mateusz Tomyślak – Mistrz Europy w kata juniorów (Poznań, Polska)

- 1999 r. Barbara Pawlak – Wicemistrzyni Europy w kata seniorek (Poznań, Polska)

- 1999 r. Waldemar Szwedek – Wicemistrz Europy w kumite seniorów starszych (Poznań, Polska)

- 1999 r. Joanna Kuzia – Wicemistrzyni Europy w kata juniorek (Poznań, Polska)

- 1999 r. Joanna Kuzia, Agnieszka Matysiak, Barbara Pawlak – Wicemistrzynie Europy w kata drużynowym seniorek (Poznań, Polska)

- 1999 r. Agnieszka Leśniak – III miejsce w kata juniorek młodszych (Poznań, Polska)

- 1999 r. Agnieszka Leśniak – III miejsce w kumite juniorek młodszych (Poznań, Polska)

- 2003 r. Mieczysław Polewski – II miejsce w Pucharze Europy w kata indywidualnym seniorów (Ceska Lipa, Czechy)

- 2003 r. Małgorzata Jakuszek – III miejsce w Pucharze Europy w kata indywidualnym juniorek (Ceska Lipa, Czechy)

- 2003 r. Grzegorz Hądzlik – III miejsce w Pucharze Europy w kata indywidualnym kadetów (Ceska Lipa, Czechy)

- 2003 r. Małgorzata Glapiak – III miejsce w Pucharze Europy w kata indywidualnym kadetek (Ceska Lipa, Czechy)

- 2012 r. Marcin Danek – II miejsce w Pucharze Europy w konkurencji fukugo[11] (Poznań, Polska)

- 2012 r. Aleksandra Nojman - I miejsce w XX Jubileuszowym Międzynarodowym Pucharze Polski Karate Dzieci, Żaków, Młodzików i Juniorów Młodszych w kata juniorek młodszych (Brzeg Dolny, Polska)

- 2012 r. Klaudia Budasz, Weronika Dąbrowska i Paulina Niedziela - I miejsce w XX Jubileuszowym Międzynarodowym Pucharze Polski Karate Dzieci, Żaków, Młodzików i Juniorów Młodszych w kata drużynowym juniorek młodszych (Brzeg Dolny, Polska)

- 2012 r. Wojciech Wieczny, Dawid Mrowiński i Adrian Leśnik - II miejsce w XX Jubileuszowym Międzynarodowym Pucharze Polski Karate Dzieci, Żaków, Młodzików i Juniorów Młodszych w kata drużynowym żaków (Brzeg Dolny, Polska) 

- 2012 r. Joanna Borowczyk, Anna Brzeskot i Maria Rozwalka - II miejsce w XX Jubileuszowym Międzynarodowym Pucharze Polski Karate Dzieci, Żaków, Młodzików i Juniorów Młodszych w kata drużynowym młodziczek (Brzeg Dolny, Polska) 

- 2012  r. Paulina Niedziela - III miejsce w XX Jubileuszowym Międzynarodowym Pucharze Polski Karate Dzieci, Żaków, Młodzików i Juniorów Młodszych w kata młodziczek (Brzeg Dolny, Polska)

- 2012 r. Weronika Dąbrowska - III miejsce w XX Jubileuszowym Międzynarodowym Pucharze Polski Karate Dzieci, Żaków, Młodzików i Juniorów Młodszych w kata młodziczek (Brzeg Dolny, Polska)

- 2012 r. Klaudia Budasz - III miejsce w XX Jubileuszowym Międzynarodowym Pucharze Polski Karate Dzieci, Żaków, Młodzików i Juniorów Młodszych w kata żaków (Brzeg Dolny, Polska)

- 2013 r. Mieczysław Polewski – I miejsce w Pucharze Europy w kata seniorów (Poznań, Polska)

- 2013 r. Dawid Matuszak – III miejsce w Pucharze Europy w kata seniorów (Poznań, Polska)

- 2013 r. Mieczysław Polewski – I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Karate o Puchar „Dobrej Woli” w kata indywidualnym open (Poznań, Polska)

- 2013 r. Dawid Matuszak – III miejsce w Międzynarodowym Turnieju Karate o Puchar „Dobrej Woli” w kata indywidualnym open (Poznań, Polska)

- 2013 r. Grzegorz Hądzlik, Marcin Danek i Dariusz Danek – Wicemistrzowie Europy w kumite drużynowym (Szczecin, Polska)

- 2013 r. Aleksandra Nojman – IV miejsce w Mistrzostwach Europy w kata juniorek (Szczecin, Polska)

- 2014 r. Mieczysław Polewski – Mistrz Świata w kata masters (Poznań, Polska)

Mistrz Świata Mieczysław Polewski 2014 r. 

- 2014 r. Weronika Dąbrowska – Mistrzyni Świata w kata juniorek młodszych (Poznań, Polska)

Mistrzyni Świata  2014 r. Weronika Dąbrowska 

- 2014 r. Aleksandra Nojman, Maria Skornia i Weronika Dąbrowska – Mistrzynie Świata w kata drużynowym seniorek

- 2014 r. Małgorzata Glapiak – Wicemistrzyni Świata w kumite seniorek (Poznań, Polska)

- 2014 r. Aleksandra Nojman – Wicemistrzyni Świata w kata juniorek (Poznań, Polska)

- 2014 r. Aleksandra Nojman – Wicemistrzyni Świata w kumite juniorek (Poznań, Polska)

- 2014 r. Dawid Matuszak, Marek Marcinkowski, Mikołaj Matuszak, Jerzy Kretkowski – Wicemistrzowie Świata w kumite juniorów (Poznań, Polska)

- 2014 r. Aleksandra Nojman, Glapiak Małgorzata, Skornia Maria, Weronika Dąbrowska – Wicemistrzynie Świata w kumite juniorek (Poznań, Polska)


Yoko geri kekomi w wykonaniu zawodniczek "TĘCZY" 

- 2014 r. Mikołaj Matuszak, Jerzy Kretkowski, Dawid Matuszak – Wicemistrzowie Świata w kata juniorów (Poznań Polska)

- 2014 r. Skornia Maria, Aleksandra Nojman, Weronika Dąbrowska – Wicemistrzynie Świata w kata juniorek (Poznań, Polska)

- 2014 r. Dawid Matuszak – III miejsce Mistrzostw Świata w kumite juniorów (Poznań, Polska) – 2014 r. Jerzy Kretkowski – III miejsce Mistrzostw Świata w kata juniorów (Poznań, Polska)

- 2014 r. Amelia Ziółek, Joachim Janicki, Dominik Pietrzyk  - I miejsce w Międzynarodowym Pucharze Kato SWO/IJKA (do lat 15) w kata drużynowym (10-11 lat)

- 2014 r. Daria Pietrzyk  - II miejsce w Międzynarodowym Pucharze Kato SWO/IJKA (do lat 15) w kata indywidualnym dziewcząt (10-11 lat)

- 2014 r. Wojciech Wieczny, Dawid Mrowiński, Dawid Mila – II miejsce w Międzynarodowym Pucharze Kato SWO/IJKA (do lat 15) w kata drużynowym chłopców (12-13 lat)

- 2014 r. Patrycja Niewrzędowska – III miejsce w Międzynarodowym Pucharze Kato SWO/IJKA (do lat 15) w kata indywidualnym dziewcząt (12-13 lat)

- 2014 r. Milena Janicka, Patrycja Niewrzędowska i Daria Pietrzyk - IV miejsce w Międzynarodowym Pucharze Kato SWO/IJKA (do lat 15) w kata drużynowym dziewcząt (12-13 lat)

- 2017 r. Józefa Glapiak – Wicemistrzyni Świata w kata (Cork, Irlandia)


Od lewej: Anna Glapiak, Małgorzata Glapiak i Józefa Glapiak

- 2017 r. Anna Glapiak, Małgorzata Glapiak i Józefa Glapiak – III miejsce Mistrzostw Świata w kata drużynowym seniorek (Cork, Irlandia)

- 2017 r. Małgorzata Glapiak – IV miejsce Mistrzostw Świata w kumite seniorek (Cork, Irlandia)

- 2018 r. Marcin Danek - I miejsce w międzynarodowym turnieju karate Central Poland Open Grand Prix Karate WKF w kata seniorów

- 2018 r. Mieczysław Polewski - II miejsce w w międzynarodowym turnieju karate Central Poland Open Grand Prix Karate WKF w kata seniorów masters

- 2018 r. - Amelia Ziółek - IV miejsce w międzynarodowym turnieju karate Central Poland Open Grand Prix Karate WKF w kata indywidualnym juniorek

 

 

 

 

Kalendarium najważniejszych wydarzeń w sekcji karate TKKF „TĘCZA”

 

Hitotsu! Jinkaku Kansei ni Tsutomoru Koto!

Po pierwsze! Dążyć do doskonałości charakteru!

 

Hitotsu! Makoto No Michi Wo Mamoru Koto!

Po pierwsze! Bronić drogi prawdy!

 

Hitotsu! Doryoko No Seishin Wo Yashinau Koto!

Po pierwsze! Krzewić ducha wysiłku!

 

Hitotsu! Reigi Wo Omozuru Koto!

Po pierwsze! Szanować zasady etykiety!

 

Hitotsu! Kekki No Yu O Imashimuru Koto!

Po pierwsze! Wystrzegać się porywczej odwagi![12]

 

1979 – powstanie sekcji Karate-Do Shototokan TKKF „Tęcza" przy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej  w Gostyniu;

1981 – 5 członków sekcji zdało pierwsze egzaminy na stopnie podczas zgrupowania w Zielonej Górze;

1984 –  Sekcja zdobywa Puchar pierwszych otwartych Mistrzostw Gostynia o Puchar  Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej  w Gostyniu;

1985 –  Waldemar Szwedek zdobywa 1. dan – pierwszy mistrzowski stopień  w gostyńskiej sekcji;

1986 –  zorganizowanie I Otwartego Turnieju Karate o Puchar Burmistrza Gostynia, kolejne  edycje turnieju odbywały się cyklicznie w latach następnych;

1987 –  sekcja uzyskała osobowość prawną;

          1990 – Waldemar Szwedek zdobywa 2. dan (u T. Kasse i H. Shirai);

1992 –  utworzenie siłowni przy ulicy Przemysława II 6 w Gostyniu (dostępnej dla wszystkich chętnych);
–  zorganizowanie I otwartych Mistrzostw Gostynia w wyciskaniu na ławeczce, kolejne edycje turnieju odbywały się cyklicznie w latach następnych;
- utworzenie w TKKF „TĘCZY” drugiej sekcji: Sekcji kulturystyki i sportów siłowych;

1993 –  powołanie Iwony Szwedek do kadry Polski Polskiego Związku Karate Shotokan (PZKS) na Mistrzostwa Europy w Modenie (Włochy) (pierwsza zawodniczka „TĘCZY” powołana do kadry narodowej – w kolejnych latach zawodnicy gostyńskiego TKKF „TĘCZA” wielokrotnie byli powoływani w skład kadry Polski;

1994 – Iwona Szwedek – V miejsce w Mistrzostwach Europy w Modenie (kata indywidualne juniorek);

1996 – start w X Mistrzostwach Świata JKA Ateny '96: Waldemar Szwedek – wywalczył tytuł wicemistrza świata (w kategorii kata indywidualne seniorów),
–  Waldemar Szwedek uzyskał tytuł sędziego międzynarodowego klasy JKA Karate                  Shotokan oraz sędziował na Mistrzostwach Świata Juniorów w Atenach; 
–  stopnie mistrzowskie uzyskali: Mieczysław Polewski – l. dan i Jerzy Małecki – 1. dan

1997 –     Mistrzostwa Europy JKA w Rosendall w Holandii: Barbara Pawlak – wicemistrzyni Europy w kata indywidualnym seniorek; Katarzyna Lis – wicemistrzyni Europy w kata indywidualnym juniorek młodszych;

–   udział gostyńskich zawodników w Mistrzostwach Świata SKI w Mediolanie:  Barbara Pawlak, Agnieszka Matysiak, Iwona Szwedek, Waldemar Szwedek, Mieczysław Polewski;

–     Sekcja Karate - Do Shototokan TKKF „TĘCZA” otrzymała za osiągniecia sportowe nagrodę twórczą „Laur Gostynia”, przyznaną przez Radę Miejską w Gostyniu;

1998 – udział 6 karateków „TĘCZY” w Mistrzostwach Świata JKA w Bernie – Szwajcaria;

Agnieszka Matysiak (w środku) i Mieczysław Polewski (pierwszy od prawej) wśród sędziów Mistrzostw Świata w Szwajcarii


– Mistrzostwa Polski seniorów PZKS w Elblągu: Barbara Pawlak, Agnieszka Matysiak, Agnieszka Jankowiak – I miejsce w kata drużynowym kobiet, Agnieszka Jankowiak – III miejsce w kumite indywidualnym kobiet, Barbara Pawlak – III miejsce w kata indywidualnym kobiet, Agnieszka Matysiak – IV miejsce w kata indywidualnym kobiet, Mieczysław Polewski – IV miejsce w kata indywidualnym mężczyzn, Agnieszka Jankowiak – V miejsce w kata indywidualnym kobiet;

1999 –  sukces reprezentacji TKKF „TĘCZY” w Mistrzostwach Polski Karate Shotokan ’99 w Elblągu – 1. miejsce w klasyfikacji medalowej, 1 miejsce w klasyfikacji punktowej: wywalczono 5 tytułów mistrzów Polski, 7 tytułów wicemistrzów Polski, 5 brązowych medali mistrzostw Polski oraz 5 czwartych miejsc[13]; dodatkowo Waldemar Szwedek został zaproszony do składu grona sędziowskiego Mistrzostw Polski;


Reprezentacja TKKF "TĘCZA" - mistrzowie Polski 1999 r. Elbląg

– Mistrzostwa Świata JKA „Millenium Cup 99” w Japonii w Gifu – 5 – 8 sierpnia 1999 r.: w pięcioosobowej reprezentacji Polski startował Waldemar Szwedek i jako jedyny Europejczyk wywalczył miejsce na podium, zajmując III miejsce w kumite open seniorów starszych, wywalczył też V miejsce w kata indywidualnym seniorów starszych;
– kolejni wychowankowie „TĘCZY” uzyskali stopnie mistrzowskie: Joanna Kuzia (jako pierwsza kobieta w gostyńskim klubie) 1. dan  i Mirosław Sobkowiak – 1. dan, Mieczysław Polewski uzyskał 2. dan;

– start w Mistrzostwach Europy Karate Shotokan JKA – wystartowało 12  karateków z gostyńskiej „TĘCZY” (na 350 zawodników z 16 krajów): Mateusz Tomyślak – mistrz Europy juniorów w kata, Barbara Pawlak – wicemistrzyni Europy w kata seniorek, Waldemar Szwedek – wicemistrz Europy w kumite seniorów starszych, wicemistrzynie Europy w kata drużynowym kobiet – Joanna Kuzia, Agnieszka Matysiak, Barbara Pawlak; Joanna Kuzia – wicemistrzyni Europy w kata juniorek, Agnieszka Leśniarek – III miejsce w kata juniorek młodszych, Agnieszka Leśniarek – III miejsce w kumite juniorek młodszych, Karol Ratajczak – IV miejsce w kata juniorów, Mieczysław Polewski – V miejsce w kata seniorów, Agnieszka Matysiak – VI miejsce w kata kobiet;


Reprezentacja TKKF "TĘCZA"  na Mistrzostwach Europy  Poznań 1999 r.


– Waldemar Szwedek  otrzymał Złotą Honorową Odznakę TKKF;

2000 – kolejna kobieta w gostyńskim klubie Barbara Pawlak uzyskała stopień mistrzowski – 1. dan;

           2001 – zorganizowanie bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet (30 uczestniczek); 

           2002 - zorganizowanie bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet (21 uczestniczek);

           2003 – udany start w Mistrzostwach Polski Karate Shotokan (Czerwonak): reprezentanci Sekcja Karate - Do Shototokan TKKF „TĘCZA” zdobyli: 6 tytułów mistrzów Polski, 6
           tytułów wicemistrzów Polski i 6 brązowych medali mistrzostw Polski    [15];

           2004 – obchody jubileuszu 25-lecia Sekcja Karate-Do Shotokan TKKF „TĘCZA”;

  – Mieczysław Polewski, Henryk Celka, Małgorzata Wika – Konieczna oraz Mirosław Sobkowiak  otrzymali Złote Honorowe Odznaki TKKF, a  Barbara Pawlak i Arkadiusz Bujak Srebrne Honorowe Odznaki TKKF, nadane przez Zarząd Główny TKKF w Warszawie


Wystawa medalowa - 25-lecie TKKF "TĘCZA" 2004 r.

2005 – Sekcja Karate-Do Shotokan TKKF „TĘCZA” przygotowała pokaz w czasie uroczystości otwarcia V Pucharu Świata w Kręglach juniorów i juniorek Gostyń 2005;

         – zorganizowanie bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet (37 uczestniczek)

– Waldemar Szwedek  został udekorowany Brązową Odznaką „Za Zasługi dla Sportu” nadaną przez Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu;

– Waldemar Szwedek otrzymał tytuł „Mistrz sportu, mistrz życia” nadany przez Komitet Krajowy Międzynarodowego Roku Sportu i Wychowania Fizycznego;   

– powołanie do kadry Polski na mistrzostwa Europy w Berlinie 2006 (po udanym starcie w Pucharze Polski) otrzymali Barbara Pawlak, Marcin Danek, Dariusz Danek i Hedi Zaghdoudi;

2007 – TKKF „TĘCZA” zorganizowało uroczyste spotkanie z okazji 50-lecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Polsce. Odbyło się ono z udziałem przedstawiciela Zarządu Głównego TKKF i władz powiatowych i gminnych. Prezes TKKF P. Śliwiński udekorował najaktywniejszych działaczy i sportowców gostyńskiej „TĘCZY” medalami 50-lecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej nadanymi przez Prezydium Zarządu Głównego TKKF w Warszawie. Medale otrzymali: Waldemar Szwedek, Henryk Celka,  Małgorzata Wike – Konieczna; Mieczysław Polewski, Mirosław Sobkowiak, Marcin Danek, Bartosz Jakubowski, Arnold Sieńko, Tomasz Rzeźnik, Eugeniusz Łapawa i Barbara Kleiber;

2009 – zorganizowano Ogólnopolski Turniej Karate z okazji 30-lecia sekcji Karate Shotokan TKKF „TĘCZA” w Gostyniu (organizatorzy: TKKF „TĘCZA” i Polska Federacja Karate Sportowego), wzięło w nim udział blisko dwustu zawodników z dwudziestu czołowych klubów karate w Polsce. Jubilaci i gospodarze turnieju TKKF „TĘCZA” zaprezentowali się bardzo dobrze zdobywając 1 złoty, 3 srebrne i 4 brązowe medale[16].

Mieczysław Polewski na ogólnopolskim turnieju karate Śrem 2010 r. 

 

2011 – udany start wychowanków TKKF „TĘCZA” w I Akademickim Pucharze Polski Karate WKF. W zawodach dla zaawansowanych zawodników startowało tylko dwóch gostynian: Puchar Polski w kata drużynowym wywalczył Grzegorz Hądzlik (wraz z kolegami z drużyny Politechniki Poznańskiej), zajął też 3. miejsce w kumite. Brązowy medal wywalczył też Bartosz Jakubowski, startujący w barwach reprezentacji AZS Uniwersytetu Poznańskiego;

         – w ciągu roku karatecy TKKF „TĘCZA” zdobyli 13 złotych medali (w tym na zawodach ogólnopolskich: 2, okręgowych: 8, wojewódzkich: 3), 15 srebrnych medali (w tym na zawodach ogólnopolskich: 3, okręgowych: 4, wojewódzkich: 8) i 21 brązowych medali (w tym na zawodach ogólnopolskich: 3, okręgowych: 6, wojewódzkich: 12);

2012 – przedstawiciele TKKF „TĘCZA” uczestniczyli w Europejskim Kongresie Shotokan World Organisation. Miał on na celu zjednoczenie organizacji stylu Karate Shotokan, promowanie nowych form treningowych, ich naukę oraz wymianę doświadczeń między trenerami i instruktorami tego stylu. Kongres zakończył się międzynarodowym turniejem karate w formule „Fukugo”, czyli połączenia kata (form) z kumite (walka sportowa). W tej jedynej konkurencji turnieju miejsce na podium i brązowy medal wywalczył Marcin Danek;

- udany start w XX Jubileuszowym Międzynarodowym Pucharze Polski Karate Dzieci, Żaków, Młodzików i Juniorów Młodszych Brzeg Dolny 2012: wyniki: Aleksandra Nojman - I miejsce w kata juniorek młodszych; Klaudia Budasz, Weronika Dąbrowska i Paulina Niedziela - I miejsce w kata drużynowym juniorek młodszych; Wojciech Wieczny, Dawid Mrowiński i Adrian Leśnik - II miejsce w kata drużynowym żaków; Joanna Borowczyk, Anna Brzeskot i Maria Rozwalka - II miejsce w kata drużynowym młodziczek; Paulina Niedziela - III miejsce w kata młodziczek; Weronika Dąbrowska - III miejsce w kata młodziczek; Klaudia Budasz - III miejsce w kata żaków;

         – w ciągu roku karatecy TKKF „TĘCZA” zdobyli 12 złotych medali (w tym na zawodach międzynarodowych: 2, ogólnopolskich: 2, okręgowych: 3, wojewódzkich: 5), 20 srebrnych medali (w tym na zawodach międzynarodowych: 2, ogólnopolskich: 4, okręgowych: 7, wojewódzkich: 7) i 43 brązowe medale (w tym na zawodach międzynarodowych: 5, ogólnopolskich: 6, okręgowych: 11, wojewódzkich: 21);

2013 – udany start reprezentacji TKKF „TĘCZA” w Mistrzostwach Europy w Karate WUKF Szczecin). W jednej z najsilniej obsadzonych konkurencji - kumite drużynowym seniorów - Grzegorz Hądzlik, Marcin Danek i Dariusz Danek wywalczyli tytuł Wicemistrzów Europy i srebrne medale. Aleksandra Nojman zajęła IV miejsce w kata juniorek;

– start w Międzynarodowym Turnieju Karate o Puchar „Dobrej Woli”: Mieczysław Polewski – 1 miejsce w kata indywidualne open, Dawid Matuszak – 3 miejsce w kata indywidualne open;

         – trenerzy „TKKF „TĘCZA”: Waldemar Szwedek i Mieczysław Polewski  wystartowali (W. Szwedek po raz pierwszy od wielu lat) w XIX Otwartych Mistrzostwach Polski Seniorów Starszych Polskiej Federacji Karate Sportowego 2013. Wywalczyli: dwa tytuły mistrza Polski (M. Polewski w kumite seniorów 46+ i w kata  seniorów 46+) oraz brązowy medal (W. Szwedek w kata seniorów starszych 60+;  

         – w ciągu roku karatecy TKKF „TĘCZA” zdobyli 20 złotych medali (w tym na zawodach międzynarodowych: 1, ogólnopolskich: 7, okręgowych: 11, wojewódzkich: 1), 12 srebrnych medali (w tym na zawodach międzynarodowych: 1, ogólnopolskich: 3, okręgowych: 8) i 35 brązowych medali (w tym na zawodach międzynarodowych: 1, ogólnopolskich: 9, okręgowych: 21, wojewódzkich: 4);

2014 – start w V Otwartych Mistrzostwach Polski Karate WUKFS – PFKS: Mistrz Polski Dawid Matuszak w kumite juniorów, Wicemistrzynie Polski: Maria Skornia w kumite seniorek, Aleksandra Nojman w kata seniorek; brązowe medale: Aleksandra Nojman w kumite seniorek; Weronika Dąbrowska w kumite juniorek; Małgorzata Glapiak kumite seniorek (do 55 kg); Dawid Matuszak w kumite seniorów; Dawid Matuszak kata seniorów;

– XX Jubileuszowych Mistrzostwach Polski Seniorów Starszych WUKFS – PFKS: Mieczysław Polewski – Mistrz Polski w kata seniorów starszych;

– start w Akademickich Mistrzostwach Polski Karate WKF 2014: Grzegorz Hądzlik wywalczył tytuł Mistrza Polski w kata drużynowym mężczyzn. Danuta Hądzlik zdobyła tytuły: Wicemistrzyni Polski w kumite oraz Wicemistrzyni Polski w kata drużynowym kobiet;    


Od lewej: Grzegorz Hądzlik - Akademicki Mistrz Polski i Waldemar Szwedek Wicemistrz Świata 2015 r.

– udany start w Open Karate-do Shotokan World Championship SWO/IJKA (Otwarte Mistrzostwa Świata Karate-Do SWO/IJKA). Karatecy z powiatu gostyńskiego, prowadzeni przez trenera Waldemara Szwedka, pokonali wielu wyśmienitych rywali i utytułowanych przeciwników i w łącznej klasyfikacji medalowej zajęli drugie miejsce po reprezentacji Irlandii, pokazując swoje rewelacyjne przygotowanie: zawodnicy gostyńskiego klubu karate TKKF „TĘCZA” zdobyli trzy tytuły mistrzów świata i siedem tytułów wicemistrzów oraz dwa brązowe medale. Najwyższe laury wywalczyli: Mieczysław Polewski – mistrz świata w kata masters (pow. 50 lat), Weronika Dąbrowska – mistrzyni świata w kata juniorek młodszych (16-18 lat), Aleksandra Nojman, Maria Skornia i Weronika Dąbrowska – mistrzynie świata w kata drużynowym seniorek (22 - 40 lat). Tytuły wicemistrzowskie zdobyli: Małgorzata Glapiak – wicemistrzyni świata w kumite seniorek (22-40 lat), Aleksandra Nojman – wicemistrzyni świata w kata juniorek (19-21 lat), Aleksandra Nojman – wicemistrzyni świata w kumite juniorek (19-21 lat), Dawid Matuszak, Marek Marcinkowski, Mikołaj Matuszak, Jerzy Kretkowski – wicemistrzowie świata w kumite juniorów (19-21 lat), Aleksandra Nojman, Glapiak Małgorzata, Skornia Maria, Weronika Dąbrowska – wicemistrzynie świata w kumite seniorek (22-40 lat), Mikołaj Matuszak, Jerzy Kretkowski, Dawid Matuszak, – wicemistrzowie świata w kata juniorów (19-21 lat), Skornia Maria, Aleksandra Nojman, Weronika Dąbrowska – wicemistrzynie świata w kata juniorek (19-21 lat), brązowi medaliści mistrzostw świata: Dawid Matuszak – III miejsce kumite juniorów (19-21 lat), Jerzy Kretkowski – III miejsce kata juniorów (19-21 lat);

Mistrzowie i wicemistrzowie świata IJKA Poznań 2014 r.

– start w I Międzynarodowym Pucharze Kato SWO/IJKA (do lat 15). Karatecy z gostyńskiego klubu (pod opieką trenerów: Waldemara Szwedka i Mieczysława Polewskiego) zdobyli jeden złoty medal, dwa srebrne i jeden brązowy. Złoty medal wywalczyli w kata drużynowym (10-11 lat) Amelia Ziółek, Joachim Janicki, Dominik Pietrzyk. Srebrny medal w kata indywidualnym dziewcząt (10-11 lat) zdobyła Daria Pietrzyk. Drugi srebrny medal dla „Tęczy” wywalczyli Wojciech Wieczny, Dawid Mrowiński i Dawid Mila w kata drużynowym chłopców (12-13 lat). Brązowy medal zdobyła Patrycja Niewrzędowska w kata indywidualnym dziewcząt (12-13 lat). IV miejsce w kata drużynowym dziewcząt (12-13 lat) wywalczyły Milena Janicka, Patrycja Niewrzędowska i Daria Pietrzyk.

– zorganizowano Ogólnopolski Turniej Karate z okazji 35-lecia sekcji Karate-Do Shotokan TKKF „TĘCZA” w Gostyniu. Wystartowało blisko dwustu zawodników z 18 czołowych klubów z Polski[17]. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Szymon Gorlak (Wielkopolski Klub Karate-Do Poznań), a najlepszą zawodniczką została Aleksandra Nojman (TKKF „Tęcza” Gostyń). Imprezą towarzyszącą turniejowi była wystawa broni i zbroi samurajskich Macieja Płotkowiaka. Organizatorem turnieju był TKKF „TĘCZA” Gostyń, a współorganizatorami turnieju Polska Federacja Karate Sportowego i Wielkopolski Związek Karate;

– srebrną oznakę „ZA ZASŁUGI DLA SPORTU”, nadaną przez Ministra Sportu i Turystyki, otrzymał Waldemar Szwedek, współzałożyciel, wieloletni trener Sekcji Karate TKKF „TĘCZA”, jednocześnie prezes Ogniska Statutowego TKKF „TĘCZA” w Gostyniu;

         – TKKF „TĘCZA” wydało jubileuszową publikację, ukazującą historię gostyńskiego karate[18];

         – w ciągu roku karatecy TKKF „TĘCZA” zdobyli 28 złotych medali (w tym na zawodach międzynarodowych: 4, ogólnopolskich: 10, okręgowych: 4, wojewódzkich: 10), 32 srebrne medale (w tym na zawodach międzynarodowych: 7, ogólnopolskich: 8, okręgowych: 6, wojewódzkich: 11) i 37 brązowych medali (w tym na zawodach międzynarodowych: 3, ogólnopolskich: 10, okręgowych: 11, wojewódzkich: 13);

2015 – Waldemar Szwedek decyzją Zarządu Shotokan World Organisation został powołany do elitarnego (liczącego zaledwie 7 członków) Shinan Kai (czyli Rady Najwyższych Mistrzów) i jednocześnie otrzymał tytuł shinana;

– zorganizowanie bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet (30 uczestniczek);

– zorganizowanie bezpłatnego kursu samoobrony „Nocna szkoła Samoobrony” dla młodzieży  (22 uczestników);


Gostyńska noc w muzeum z karate (Biblioteka Miejska) 2015 r.

– w ciągu roku karatecy TKKF „TĘCZA” zdobyli 15 złotych medali (w tym na zawodach ogólnopolskich: 4, okręgowych: 5, wojewódzkich: 2, regionalnych: 4), 14 srebrnych medali (w tym na zawodach ogólnopolskich: 6, okręgowych: 3, wojewódzkich: 1, regionalnych: 4) i 31 brązowych medali (w tym na zawodach ogólnopolskich: 7, okręgowych: 14, wojewódzkich: 6, regionalnych: 4);

2016 – XXII Otwarte Mistrzostwa Polski Seniorów Starszych – Weteranów: Mieczysław Polewski Mistrzem Polski;

         – start w Ogólnopolskim Grand Prix Karate Polskiej Federacji Karate Sportowego: Wojciech Wieczny, Dawid Mila i Dawid Mrowiński – 1 miejsce  w kategorii kata drużynowe juniorów młodszych; Daria Pietrzyk – 3 miejsce  w kumite indywidualnym młodziczek; Amelia Ziółek, Daria Pietrzyk i Agnieszka Leciej – 3 miejsce w konkurencji kata drużynowe juniorek młodszych;

– w Plebiscycie na Najpopularniejszego Trenera Powiatu Gostyńskiego Roku 2015 (organizowanym przez tygodnik „Życie Gostynia” i rozstrzygniętym w 2016 r.) Waldemar Szwedek zajął 3. miejsce; w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Gostyńskiego Roku 2015 Daria Pietrzyk zajęła 5. miejsce;

– w ciągu roku karatecy TKKF „TĘCZA” zdobyli 7 złotych medali (w tym na zawodach ogólnopolskich: 3, okręgowych: 1, regionalnych: 3), 12 srebrnych medali (w tym na zawodach ogólnopolskich: 3, okręgowych: 3, wojewódzkich: 3, regionalnych: 3) i 21 brązowych medali (w tym na zawodach ogólnopolskich: 6, okręgowych: 5, wojewódzkich: 7, regionalnych: 3);

2017 – start w Open Karate-Do Shotokan World Championship IJKA 2017 (Otwarte Mistrzostwa Świata Karate-Do IJKA w Cork w Irlandii). Wystartowało w nich ponad tysiąc zawodników z 56 krajów z całego świata. Tytuł wicemistrzyni świata wywalczyła w kata indywidualnym seniorek starszych Józefa Glapiak; Drużyna w składzie: Anna Glapiak, Małgorzata Glapiak i Józefa Glapiak wywalczyła brązowy medal mistrzostw świata w kata drużynowym seniorek. Małgorzata Glapiak zdobyła IV miejsce w kumite seniorek;

– w Plebiscycie na Najpopularniejszego Trenera Powiatu Gostyńskiego Roku 2016 (organizowanym przez tygodnik „Życie Gostynia”) Waldemar Szwedek zajął 5. miejsce; w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Gostyńskiego Roku 2016 Mieczysław Polewski zajął 3. miejsce;

– w ciągu roku karatecy TKKF „TĘCZA” zdobyli 11 złotych medali (w tym na zawodach okręgowych: 5, wojewódzkich: 1, regionalnych: 5), 15 srebrnych medali (w tym na zawodach międzynarodowych: 1, okręgowych: 7, wojewódzkich: 1, regionalnych: 6) i 26 brązowych medali (w tym na zawodach międzynarodowych 1, ogólnopolskich: 1, okręgowych: 13, wojewódzkich: 6, regionalnych: 5);

2018 – start w międzynarodowym turnieju karate Central Poland Open Grand Prix Karate WKF (ponad 500 zawodników z 65 klubów 11 krajów). Złoty medal wywalczył Marcin Danek w kata indywidualnym seniorów. Srebrny medal zdobył Mieczysław Polewski w kata indywidualnym seniorów masters. Amelia Ziółek wywalczyła czwarte miejsce w kata indywidualnym juniorek.


Drugi od lewej: Marcin Danek - Zwyciięzca  międzynarodowego turnieju karate Central Poland Open Grand Prix Karate WKF 2018 r.

         – w ciągu roku karatecy TKKF „TĘCZA” zdobyli 20 złotych medali (w tym na zawodach międzynarodowych: 1, ogólnopolskich: 5, okręgowych: 3, wojewódzkich: 2, regionalnych: 9), 21 srebrnych medali (w tym na zawodach międzynarodowych: 1, ogólnopolskich: 7, okręgowych: 1, wojewódzkich: 2, regionalnych: 10) i 31 brązowych medali (w tym na zawodach ogólnopolskich: 15, okręgowych: 5, wojewódzkich: 2, regionalnych: 9);

2019 – start w Mistrzostwach Polski Masters w Karate Olimpijskim – Mieczysław Polewski Mistrzem Polski w kata seniorów masters;

         – start w IV Pucharze Polski Masters w Karate Shotokan – Mieczysław Polewski –zdobywca Pucharu Polski w kata seniorów masters;

– start w VII Mistrzostwach Polski Juniorów PZK: Daria Pietrzyk, Amelia Ziółek i Agnieszka Leciej – 3 miejsce w kata drużynowe juniorek;

         – udany start w międzynarodowym turnieju „Fighter Cup” Swarzędz 2019; sukcesy TKKF „TECZA”: Daria Pietrzyk – 1. miejsce kata juniorek; Piotr Feledziak – 1. miejsce kata żółte pasy chłopców (r. 2009-2008), „Fighter Cup” Swarzędz; Wojciech Kuberka – 1. miejsce w kata białe pasy mieszane (r. 2009-2008); Tymon Gendera – 1. miejsce w kata białe pasy mieszane (r. 2010-2011); Leszek Jakubiak, Tobiasz Michnowski i Piotr Feledziak – 1. miejsce w kata drużynowe juniorów młodszych; Tobiasz Michnowski – 2. miejsce kata kadetów; Adam Walkowiak– 2. miejsce w kata żółte pasy chłopców (r. 2009-2008); Zuzanna Chuda – 2. Miejsce w kata pasy mieszane (r. 2009-2008); Julita Fabian – 2. miejsce w kata białe pasy mieszane (r. 2010-2011); Olaf Rybakowski, Wojciech Kuberka i Tymon Gendera – 2. miejsce w kata drużynowe młodzików; Zuzanna Chuda; Julita Fabian; Laura Danielczyk – 2. Miejsce w kata drużynowe dziewcząt (r. 2009 -2008); Leszek Jakubiak – 3. miejsce kata juniorów; Olaf Rybakowski – 3. miejsce kata białe pasy mieszane (r. 2009-2008); Martyn Gendera – 3. miejsce kata białe pasy mieszane (r. 2009-2008); Laura Danielczyk – 3. miejsce kihon pierwszy krok;

         – jubileusz 40-lecia sekcji Karate-Do Shotokan TKKF „TĘCZA” w Gostyniu obchodzono 25 kwietnia 2019 r. Patronat honorowy nad jubileuszem objęła Ambasada Japonii. Zainaugurował obchody jubileuszowy trening w dojo[19] przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyniu. Wzięło w nim udział ponad sześćdziesięciu karateków, obecnych i byłych członków TKKF „TĘCZA”. Jubilata uhonorowali też swoją obecnością i udziałem w treningu mistrzowie karate z zaprzyjaźnionych klubów z Poznania, Krotoszyna, Zdun, Leszna, Inowrocławia, Piasków i Sulmierzyc na czele z Robertem Sworkiem (8. Dan) Prezesem Shotokan Word Organisation. Zaszczycili też „TĘCZĘ” wspólnym treningiem mistrzowie Taekwon-Do z Gostynia i Brzedni. Treningowi i pokazom przyglądali się licznie przybyli widzowie, wśród których byli przedstawiciele klubów sztuk walki z Gostynia, sympatycy „TĘCZY” i rodzice najmłodszych karateków oraz przedstawiciele mediów.

Uczestnicy treningu z okazji 40-lecia TKKF "TĘCZA"

                        Następnie odbyło się uroczyste spotkanie w sali bankietowej hotelu „Cukropol”, które zgromadziło blisko stu uczestników. Oprócz uczestników treningu i sympatyków karate wzięli w nim udział goście specjalni na czele ze Starostą Gostyńskim Robertem Marcinkowskim, Burmistrzem Gostynia Jerzym Kulakiem i Wiceprezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Dariuszem Gorczyńskim. 

Na początku przypomniano historię gostyńskiego karate. Z dwudziestu młodych zapaleńców rozpoczynających treningi w 1979 r. aż dziewięciu uczestniczyło w jubileuszowym spotkaniu! Podsumowano sukcesy i osiągnięcia. Po przypomnieniu historii i dokonań obejrzano archiwalny film „TĘCZY”, dokumentujący pokaz karate z roku 1995. Następnie głos zabrał Prezes Ogniska Statutowego TKKF „TĘCZA” przy Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Waldemar Szwedek. Podziękował za wspieranie działalności karate i wręczył pamiątkowe grawertony włodarzom, działaczom oraz sympatykom z podziękowaniem za współpracę i wkład w rozwój karate TKKF „TĘCZA”. 

                       Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak i Wiceprezes Wielkopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Dariusz Gorczyński oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu Józef Gerowski, która od 38 lat użycza karatekom sali na wieczorne treningi, a także Prezes „Tiger Wielkopolska Taekwon-Do” Krzysztof Bednarz i przedstawiciele Grupo Capoeira Brasil – GCB Gostyń podziękowali TKKF „TĘCZA” za wyjątkowe dokonania, za pracę wychowawczą, za rozsławianie Gostynia i za tak długoletnią pracę z wieloma pokoleniami Gostynian. Życzeniom i podziękowaniom towarzyszyły okolicznościowe upominki i słowa uznania kierowane do Waldemara Szwedka za wytrwałość w organizowaniu pracy stowarzyszenia.

Starosta Gostyński i Burmistrz Gostynia wyróżnili też Mieczysława Polewskiego, który kilka tygodni temu na Mistrzostwach Polski Polskiego Związku Karate wywalczył kolejny ważny tytuł: Mistrza Polski Masters w kata indywidualnym i pełni rolę drugiego trenera w klubie.  

„Szczególnym momentem okazało się wystąpienie Prezesa Shotokan Word Organisation Shihana Roberta Sworka. Docenił on 40 lat działania TKKF „TĘCZA” dla rozwoju karate, a w uznaniu dla zaangażowania i indywidualnych zasług wręczył Waldemarowi Szwedkowi certyfikat potwierdzający nadanie mu przez Radę Shihan-Kai SWO stopnia mistrzowskiego 8. Dan. –„Nawet w Japonii niektóre kluby karate nie przetrwały 40 lat. A Jemu się udało. W ciągu tych 40 lat zorganizował dla niepoliczalnej liczby osób piękne życie ze sportem, przygodę z karate, doprowadził młodych ludzi do największych sukcesów”- powiedział Shihan Robert Sworek (8. Dan).  Podkreślił, że to wyjątkowe wyróżnienie i Waldemar Szwedek jest trzecim, jak do tej pory, posiadaczem tego stopnia w Shotokan Word Organisation. Nadaje się go za wyjątkową działalność służącą promocji i rozwojowi karate w Polsce i na świecie. Po tym nieoczekiwanym zaszczycie wyraźnie wzruszony Shihan Waldemar Szwedek odebrał od wszystkich uczestników jubileuszu kilkuminutową owację na stojąco.”[20]


Waldemar Szwedek otrzymuje 8. dan

Także przedstawiciele Zarządu[21] TKKF „TĘCZA” uhonorowali  Shihana Waldemara Szwedka i wręczyli mu – w podziękowaniu za czterdziestoletnie prowadzenie klubu karate i wychowanie wielu mistrzów oraz adeptów karate – świetnie zrekonstruowane kabuto i menpo (hełm i osłonę na twarz) japońskiego sławnego samuraja Daisho Kake z XVII wieku.

Jubileuszowi towarzyszyła specjalnie przygotowana wystawa fotograficzna, dokumentująca 40 lat Karate-Do Shotokan TKKF „TĘCZA”.

         – TKKF „TĘCZA” wydało jubileuszową publikację, ukazującą historię gostyńskiego karate[22]

         – Klub Karate-Do Shotokan, działający w ramach Ogniska Statutowego TKKF „TĘCZA” przy Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, został wyróżniony przez Radę Powiatu Gostyńskiego honorowym tytułem: „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”. 15 sierpnia 2019 r., przedstawiciele władz powiatu wręczyli tablo i medal potwierdzające nadanie tego zaszczytnego wyróżnienia. Odebrał je przedstawiciel TKKF „TĘCZA” Prezes Waldemar Szwedek. Miało to miejsce w czasie uroczystości powiatowych.

– w ciągu roku karatecy TKKF „TĘCZA” zdobyli 49 złotych medali (w tym na zawodach międzynarodowych: 5, ogólnopolskich: 5, okręgowych: 35, regionalnych: 4), 29 srebrnych medali (w tym na zawodach międzynarodowych: 6, ogólnopolskich: 1, okręgowych: 17, regionalnych: 5) i 38 brązowych medali (w tym na zawodach międzynarodowych: 3, ogólnopolskich: 4, okręgowych: 27, regionalnych: 9).

Pokaz "TĘCZY" na imprezie charytatywnej w SP nr 5 w Gostyniu - 2019 r. Od lewej: Amelia Ziółek, Daria Pietrzyk, Agnieszka Leciej.

 

Autorzy: Waldemar Szwedek (8.dan) i Mirosław Sobkowiak (4. dan)

 

[1] Twórcą i pierwszym (od 1959 r.) prezesem Ogniska TKKF był Franciszek Twardowski.  Stałą działalność TKKF „TĘCZA” w Gostyniu rozpoczęło w 1979 r. tworząc sekcję karate.

[2] Historia karate sięga setki lat wstecz. Swoje korzenie ma w Chinach.  Związane są z klasztorem Shaolin, w którym jedną z zasad wtajemniczania w buddyzm było praktykowanie  wytrzymałości i siły fizycznej niezbędnych dla zniesienia surowej dyscypliny, będącej częścią zasad klasztornych. Trening fizyczny, wprowadzony według legendy przez Bodhidharmę, w klasztorze Shaolin, został rozwinięty i udoskonalony, stając się sztuką walki. W późniejszych latach sztuka, którą uprawiano, została nazwana shaolińską „drogą pięści" i stworzyła podstawy do powstania chińskiej sztuki walki kung fu.

Sztuka ta trafiła z czasem na Okinawę, gdzie zasymilowała się z miejscowymi formami walki. Wcześniej „władca Okinawy Sho Shin, w 1477 r., ogłosił zakaz uprawiania sztuk walki i posiadania broni. Mieszkańcy wyspy nie podporządkowali się temu, w tajemnicy ćwicząc sztukę walki zwaną „te” (ręce). Z jednej strony utrzymywano kontakty handlowe i polityczne z Chinami i Japonią, z drugiej, szkolono się do walki przeciwko grasującym piratom.”(za: Okinawa, https://karateswo.org/karate-w-swiecie/okinawa/, 1.05.2020.) W ten sposób powstawała okinawska sztuka walki.

               W 1609 r. Okinawę podbili Japończycy. Utrzymali oni w mocy zakaz noszenia broni. Nie przeszkodziło to w dalszym rozwoju sztuk walki bez broni. Konieczność utrzymania tajemnicy spowodowała jednak, że uczono tylko nielicznych. W XIX w., po ustrojowym przewrocie Meiji, popularność karate rosła. Nie trzeba już było się z nim ukrywać.

Bezpośrednim wynikiem wcześniejszych zakazów dotyczących posiadania broni był kolosalny rozwój technik walk przy użyciu "pustej ręki" – karate. Mistrz Funakoshi Gichin wniósł największy wkład w usystematyzowanie karate. Zamiast ideogramu oznaczającego "chińską" użył on do zapisania słowa karate ideogramu oznaczającego "pustą" rękę. Funakoshi użył tego ideogramu ze względu na jego filozoficzne konotacje. W buddyzmie zen ideogram kara oznacza "czynienie siebie pustym". Dla mistrza Funakoshiego karate było bowiem nie tylko sztuką walki, ale także szkołą kształtowania charakteru.

[3] R. Sworek, KARATE T.1, Poznań: Wydawnictwo Shotokan Word Organization 2018, s. 11.

[4] Shihan – to tytuł oznaczający nauczyciela mistrzów, przyznawany od 6. Dana; sensei to tytuł: mistrz (dla posiadaczy czarnego pasa), sempei to uczeń – dla posiadaczy stopni uczniowskich).

[5] W karate istnieje dziesięć stopni uczniowskich (kyu). Każdemu stopniowi odpowiada kolor: brak pasa (osoba, która rozpoczęła trening) – 10 kyu, biały – 9 kyu, żółty – 8 kyu, pomarańczowy – 7 kyu, zielony – 6 kyu, niebieski – 5 kyu, 2. niebieski – 4 kyu, brązowy – 3 kyu, 2. brązowy – 2 kyu, 3. brązowy – 1 kyu. Oprócz stopni uczniowskich, są także stopnie mistrzowskie (dan), jest ich 10. Pasy mistrzowskie mają czarny kolor. Dany 1 – 5 są możliwe do zdobycia na normalnym egzaminie technicznym (za umiejętności), zaś stopnie od 6 do 9 dan są przyznawane za odpowiedni poziom techniczny i wybitne zasługi dla krajowego i światowego karate. 10. dan oznacza osiągnięcie ideału na drodze karate i w praktyce jest przyznawany pośmiertnie.

[6] M. Nakayama, Best karate. Wprowadzenie., Bydgoszcz: Diamond Books 2004, T. 1, s. 11.

[7] M. Nakayama, https//www.torakan.republika.pl/Historia.htm, 17.02.2005.

[8] M. Nakayama, https//www.torakan.republika.pl/Historia.htm, 17.02.2005.

[9] kumite – walka.

[10] kata – układy technik ataku i obrony, połączone z określonym poruszaniem, przyjęciem ściśle określonej pozycji i sposobu oddychania. Kata są bardzo ważną częścią programów nauczania, a w przypadku niektórych technik, zwłaszcza tych, gdzie kontakt z ciałem przeciwnika stanowiłby realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia, stanowią ćwiczenia podstawowe.

[11] fukugo – konkurencja łącząca zawody kumite i kata

[12] Dojo Kun nawiązuje do tradycji bushido – kodeksu zasad etycznych japońskich samurajów. To 5 zasad ustanowionych przez Gichina Funakoshi, czyli zestaw zasad i prawd, jakimi powinien kierować się karateka zarówno podczas treningu, jak i w codziennym życiu. Zasady Dojo Kun wyznaczają kierunek postępowania w drodze do doskonałości. Wszystkie są sobie równe, toteż każda z nich jest „pierwsza”.

[13] - Joanna Kuzia, Agnieszka Matysiak i Barbara Pawlak - mistrzynie Polski w kata drużynowym kobiet; Barbara Pawlak - mistrzyni Polski w kata indywidualnym kobiet; Barbara Pawlak - mistrzyni Polski w kata indywidualnym juniorek; Damian Gabrysz - mistrz Polski w kata indywidualnym (roczniki 1983-84); Mateusz Tomyślak - mistrz Polski w kumite (rocznik 1989 i młodsi); Agnieszka Hańć, Monika Gorynia i Anna Wydłowska - wicemistrzynie Polski w kata drużynowym kobiet; Joanna Kuzia - wicemistrzyni Polski w kata indywidualnym juniorek; Joanna Kuzia - wicemistrzyni Polski w kumite juniorek; Borys Czyhin, Tobiasz Jakubczak i Tomasz Janicki - wicemistrzowie Polski w kata drużynowym juniorów; Bartłomiej Heyduk, Tobiasz Jakubczak i Tomasz Janicki- wicemistrzowie Polski w kumite drużynowym  (roczniki 1984 -81); Bartosz Jakubowski - wicemistrz Polski w kumite (rocznik 1989 i młodsi); Mateusz Tomyślak - wicemistrz Polski w kata (rocznik 1989 i młodsi); Agnieszka Leśniak – III miejsce w kata (roczniki 1988-87); Agnieszka Matysiak – III miejsce w kata kobiet; Tobiasz Jakubczak – III  miejsce w kata (roczniki 1982-81); Bartłomiej Heyduk – III miejsce w kumite (roczniki 1984-83); Bartosz Jakubowski – III miejsce w kata (rocznik 1989 i młodsi); Joanna Kuzia - IV miejsce w kata kobiet; Mieczysław Polewski, Karol Ratajczak i Mirosław Sobkowiak - IV miejsce w kata drużynowym mężczyzn; Dariusz Danek, Bartłomiej Jakubowski i Mateusz Tomyślak - IV miejsce w kata drużynowym juniorów do lat 18; Borys Czyhin - IV miejsce w kata juniorów (roczniki 1981-82); Karol Ratajczak - IV miejsce w kata indywidualnym mężczyzn;

[14] Tytuły mistrzów Polski zdobyli: Mateusz Chudy (kata indywidualne dzieci), Bartosz Jakubowski (kata juniorów młodszych), Agnieszka Leśniak (kata juniorek młodszych), Marcin Danek (kata juniorów), Marcin Wujczak (kumite juniorów), Przemysław Szymczak (kumite seniorów), Barbara              Pawlak (kata seniorek), Mieczysław Polewski (kata seniorów); wicemistrzów Polski: Marcin Wujczak (kata juniorów), Marcin Danek (kumite juniorów); brązowe medale mistrzostw Polski:  Arkadiusz Wajn (kata juniorów), Arkadiusz Wajn (kumite juniorów).

[15] Tytuły mistrzów Polski wywalczyli: Mieczysław Polewski (kata seniorów), Marcin Wujczak (kata juniorów), Bartosz Jakubowski (kata juniorów młodszych), Anna Glapiak (kata juniorek młodszych), Ewelina Jankowiak (kata kadetek), Tomasz Nowak (kumite juniorów); tytuły wicemistrzów Polski: Marcin Wujczak (kumite juniorów), Tomasz Nowak (kata juniorów), Mateusz Chudy (kata juniorów młodszych), Małgorzata Glapiak (kata juniorek młodszych), Marcin Danek (kumite seniorów), Marcin Wujczak (kumite juniorów); 3 miejsca mistrzostw Polski: Arkadiusz Wajn  (kata juniorów), Filip Rymkiewicz (kata młodzików), Grzegorz Hądzlik (kata kadetów), Bartosz Jakubowski, Arkadiusz Wajn, Marcin Danek      (kata drużynowe mężczyzn), Bartosz Jakubowski, Jakub Wujczak, Adrian Sulgostowski (kata drużynowe juniorów młodszych), Anna Glapiak, Małgorata Glapiak, Ewelina Jankowiak (kata drużynowe juniorek młodszych).

[16] Zawodnicy TKKF „TĘCZA” wywalczyli: Grzegorz Hądzlik – 1. miejsce kata seniorów, Barbara Kleiber – 2. miejsce kata seniorek,  Aleksandra Nojman – 2. miejsce kata młodziczek, Tomasz Nowak – 2. miejsce kata seniorów, Dariusz Danek – 3. miejsce kata seniorów, Karina Chuda – 3. miejsce kata juniorek młodszych, Maria Skornia – 3. miejsce kata juniorek młodszych, Dariusz Danek – 3. miejsce kumite seniorów.   

[17] Wyniki reprezentantów TKKF „TĘCZA”: złote medale: Mieczysław Polewski – kata seniorów starszych, Weronika Dąbrowska – kata seniorek, Aleksandra Nojman – kumite seniorek; srebrne medale: Mirosław Sobkowiak  – kata seniorów starszych, Maria Skornia – kumite seniorek, Aleksandra Nojman – kata seniorek, Dominik Pietrzyk – kata żaków; brązowe medale: Dawid Matuszak  - kumite seniorów, Dawid Matuszak – kata seniorów, Wiktor Skorupka – kata młodzików, Weronika Dąbrowska – kumite juniorek starszych, Maria Skornia – kata seniorek, Weronika Dąbrowska – kata juniorek starszych, Agnieszka Leciej – kata młodziczek, Milena Janicka – kata młodziczek, Daria Pietrzyk – kata żaczek.

[18] W. Szwedek, M. Polewski, M. Sobkowiak, 35 lat Sekcji Karate-Do Shotokan w Gostyniu, Gostyń: TKKF „TĘCZA”, 2014.

[19] Dojo – sala treningowa.

[20] M. Sobkowiak, 40 lat Karate-Do Shotokan TKKF „TĘCZA” w Gostyniu, https://publicystyka.ngo.pl/40-lat-karate-do-shotokan-tkkf-tecza-w-gostyniu, 28.05.2019.

[21] Zarząd Ogniska Statutowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "TĘCZA" przy Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tworzą: Waldemar Szwedek – Prezes, Mirosław Sobkowiak – Wiceprezes, Małgorzata Wika-Konieczna – Skarbnik, Mieczysław Polewski – Sekretarz, Stanisław Sobalski - Członek Zarządu, Tomasz Wojciechowski - Członek Zarządu.

[22] W. Szwedek, M. Polewski, M. Sobkowiak, 40 lat Sekcji Karate-Do Shotokan TKKF „TĘCZA” w Gostyniu, Gostyń: TKKF „TĘCZA”, 2019.